Diverse schadegevallen

Schadegeval van de maand !

CO intoxicatie komt ieder jaar voor maar wie is verantwoordelijk ?

Als Mevrouw L op 75 jarifge leeftijd besluit om naar een rusthuis te gaan besluiten haar kinderen om de woning te verhuren. Met de huur inkiomsten kan mevrou dan de factuur van het rusthuis betalen.

Als op 17 maart een rusitge frisse lente avond plots brandweer, zieknwagen, politie naar het huis van mevrouw L worden geroepen blijkt er zich een ophoping van CO in de woning te bevineden en hebben

de huurders een ernstige CO vergiftiging opgelopen.

 

Als mevrouw L enkele weken later een aangetekende breif van haar huurders ontvangt met de vermelding dat zij de intentie hebben om al hun onklosten ingevolge de CO vergiftiging op haar te verhalen neemt ze verschrikt contact

op met haar bankkantoor die haar verzekringsdossier beheert. 

 

Daar hebben ze blijkbaar nong nooit gehoord van de verantwoordelijkheid van de huurder. Ze zullen het aan hun verzkeraar doorgeven maar ja een gezinspolis heeft ze niet meer dus ....

 

Na enkele weken is de familie hun geduld op en willen ze antwoorden. Helaas.  Achterstand, niet duidelijk, extra info,....

Ten einde raad nemen ze contact op met onze diensten. 

Na inzage van de brandpolis kunnen we hun geruststelle ndat hu naansprakelijheid gedekt is. Wij hernmen de aangifte en verwijzen naar 1721 in de algemene voorwarden. Na een 2 tal weken kregen we va nde betropkken verzekraar bericht dat zij 

contact zullen nemen met de huurders om dit schadegeval te behandelen.

 

 

 

 

 

 

 Nu de heer en mevrouw Z kunnen genieten van hun welverdiend pensioen schaffen ze zich een mooie terreinwagen aan. Ze hebben er heel hun leven voor gewerkt  en gespaard.

Helaas loopt het al na enkele weken mis en rijdt een vrachtwagen in op hun voertuig. Gelukkig is er geen probleem de vrachtwagenbestuurder erkent zijn fout en het aanrijdingsformulier wordt ingevuld en opgstuurd naar de verzekeraar. Bovendien hebben ze een omnium dekking !!!

 

Als ze na een week informeren bij de garage hoever de expertise zit en of het voertuig herstelt zal worden of dat ze een nieuw mogen aankopen blijkt dat er nog niets gebeurde en dat de garage nog op het verdict van de expert wacht.

Ze nemen onmiddellijk contact met hun verzekeraar.

Bij de verzekeraar krijgen ze te horen dat er een achterstand is in het verwerken van de dossiers en dat men het zal nakijken en snel zullen contact nemen.

Na nog een 3 tal weken geduldig wachten blijkt niet de achterstand het probleem maar het feit dat het een buitenlandse vrachtwagen was die verantwoordelijk is en dat deze zaak niet kan geregeld worden  via de gewoon wettelijk verplichte autopolis. Maar geen nood ze hebben deze extra waarborg onderschreven en men zal onverwijld het nodige doen om de buitenlandse verzekeraar te contacteren.

Als de heer Z na een week opnieuw informeert blijkt onverwijld al zeker niet te staan voor onmiddellijk.... Verder vraagt hij of het dossier dan al niet kan geregeld in omnium ? Ik wacht nu al meer dan een maand...

De heer en mevrouw Z zijn ondertussen het wachten beu en contacteren H'Service.

Wij wijzen de verzekeraar op zijn contractuele verplichtingen en vragen onmiddellijk de expertise af te werken. Er bestaat immers geen twijfel dat de schade vergoed dient te worden onder de waarborg omnium. 

Na enkele malen aandringen werken zij het dossier verder af. De hersteller is een erkende hertseller van de verzekeraar en diende dus een vervangvoertuig ter beschikking te stellen gedurende de ganse duurtijd van de herstelling.

Voertuig hersteld herstellingsfactuur geregeld dus zaak opgelost. 

 Geschenk aan de verzekeraar ! 

 
Groot is de verbazing van de familie V Als ze tengevolge van een lek in het dak van hun verzekeraar een vriendeljke brief krijgen met de vermelding dat ze geen schadevergoeding krijgen daar dit uitgesloten is  !! Zelfs enkele kwade telefoontjes van de familie V kunnen de verzekerar niet op andere gedachten brengen.
 
Ten einde raad roepen ze onze hulp in. En hun verbazing is nog groter als wij meegeven dat de reactie van de verzekeraar volledig comform de voorwaarden is. 
 
Zij hebben hun platdak laten vernieuwen daar het aan vervanging toe was volgens de dakwerker. 
Helaas is het een brandpolis geen renovatiepolis. Dus dat is nu net het geen is uitgesloten. Erger nog ze geven aan dat er een stuctureel probeem was met het dak !!!
De vernieuwing van het dak is dus inderdaad uitgesloten.
Gelukkig voor de familie V is de schade binnen nog zichtbaar en kan hiervoor wel een schadeëis opgesteld. Gelet op de ernst van de schade roepen wij de hulp in van
onze expert die de nodige vaststellingen komt doen en een regeling uitwerkt met de expert van de verzekeraar.
Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat de verzekeraar correct reageerde, maar had als goodwill gebaar kunnen informeren of er aan de binnenzijde van de woning schade was ontstaan. 
 
 
 
 

 

 

Contacteer ons! 016 67 92 71

Contact